CZĘSTOCHOWA 2014

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy.