Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Podczas roku szkolnego, jako samorząd planujemy:

  • Brać udział w organizowaniu imprez szkolnych
  • Pomagać przy porządkowaniu starego cmentarza
  • Brać udział w kwestach na rzecz starego cmentarza
  • Udzielać się w akcjach charytatywnych (Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Twój dar serca dla hospicjum, Akcja zbierania korków itp.)
  • Starać się pozyskać pieniądze poprzez pisanie projektów