VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY W JĘZYKU ANGIELSKIM